+420 465 586 024 pirell@pirell.cz Husova 690, Česká Třebová +420 465 586 024
pirell@pirell.cz

Tramvajové tratě

Provoz na tramvajových tratích dopravních podniků je velice podobný provozu na železničních tratích. Podobnost spočívá zejména v problému kolo - kolejnice a jejich vzájemnému opotřebení. Není zde tak velký nápravový tlak jako na železnici, ale je zde mnohonásobně vyšší četnost pojíždění. Z tohoto důvodu naše firma nabízí i pro tyto dráhy velký rozsah svářečských prací.

Prováděné práce

Provádíme:

  • kompletní rekonstrukce tramvajových tratí
  • opravy výhybkových dílů (jazyků, opornic, srdcovek atd.)
  • opravy kolejnic všech tvarů navařením
  • svařování kolejnic všech tvarů
  • broušení širokopatních, blokových i žlábkových kolejnic brousícím rámem