+420 465 586 024 pirell@pirell.cz Husova 690, Česká Třebová +420 465 586 024
pirell@pirell.cz

Regenerace a pokládka výhybek

Naše firma vznikla v roce 1993 se zaměřením na navařování a regeneraci výhybkových součástí. Na základě požadavků od zákazníků jsme postupně začali rozšiřovat nabídku našich služeb. V současnosti jsme schopni provádět kompletní regenerace výhybek. Práce probíhají podle zadávacího protokolu pro opravy a regenerace výhybek, který zjednodušuje práci při předání a převzetí výhybky k regeneraci a konkretizuje objednané práce.

Dodávka a montáž výhybek

Jsme schopni zajistit dodávku a montáž nových výhybek na dřevěných i betonových pražcích. Mezi naše významné zakázky v roce 2017 patří například regenerace a pokládka výhybek v žst. Nymburk, žst. Plzeň - seřaïovací nádraží a žst. Světec.

Opravy výhybek a kolejí

Již od roku 2003 provádíme kompletní dodávky staveb na železničním svršku.

Více informací >

Bezstyková kolej - zřizování, údržba a diagnostika

Ve stykovaných kolejích dochází vlivem teplot ke změně velikosti stykové spáry, což způsobuje dynamické rázy od projíždějících železničních dvojkolí.

Více informací >

Regenerace a pokládka výhybek

Naše firma vznikla v roce 1993 se zaměřením na navařování a regeneraci výhybkových součástí.

Více informací >

Drobná údržba železničního svršku

Nabízíme vám zpracování komplexního posouzení technického stavu vlečky, výhybek nebo koleje či kolejiště.

Více informací >