+420 465 586 024 pirell@pirell.cz Husova 690, Česká Třebová +420 465 586 024
pirell@pirell.cz

Robotizované odtavovací stykové svařování kolejnic

Robotizované odtavovací stykové svařování kolejnic je v současné době nejkvalitnější technologií pro provádění svarů. Při svařování není použitý žádný přídavný materiál. Tím je zaručena maximální kvalita provedeného svaru. Naším cílem je poskytovat nejkvalitnější dostupné technologie svařování. Z tohoto důvodu jsme zakoupili v roce 2015 moderní robotizovanou svařovnu kolejnic. V současné době je pro svařovnu vystaveno osvědčení způsobilosti ke svařování OS-M. Na základě tohoto osvědčení můžeme svařovat v síti SŽDC, s.o. Od doby co svařovnu vlastníme jsme pomocí ní provedli cca 5 500 ks svarů.

Svařování robotem

Svařovací robot je umístěn na speciálním dvoucestném vozidle, které umožňuje jízdu po železnici i silnici. Pro nakolejení vozidla dostačuje běžný železniční přejezd. Celý svařovací proces je zcela robotizovaný, včetně vyrovnání kolejnic, bez možnosti negativního ovlivnění obsluhou. Svařovací hlava je vybavena integrovaným napínacím zařízením pro provádění závěrných svarů.

Doporučení:

  • veškeré svařování kolejnic včetně koridorových tratí
  • tvary kolejnic S 49, 49 E1, UIC 60, 60 E1, 60 E2, R 65
  • běžné třídy kolejnicové oceli i vyšší třídy kolejnicové oceli (např. R350)
  • svařování kolejnic v malých poloměrech (v souladu s předpisem SŽDC S3/2)
  • svařování lze provádět i mimo kolej nebo na kolejovém roštu

Použitelná kapacita:

  • svařovací robot s kapacitou 8-12 ks svarů / hod v závislosti na délce
  • svařovaných kolejnicových pásů a připravenosti na stavbě

Robotizované odtavovací stykové svařování kolejnic

Robotizované odtavovací stykové svařování kolejnic je v současné době nejkvalitnější technologií pro provádění svarů.

Více informací >

Aluminotermické svařování kolejnic

Základem této technologie je aluminotermická směs, která po zapálení v kotlíku reaguje a vytvoří taveninu.

Více informací >

Svařování kolejnic technologií Innershield

Svařování kolejnic metodou INNERSHIELD je technologií svařování kolejnic elektrickým obloukem s využitím plněné elektrody podávané poloautomatem.

Více informací >