+420 465 586 024 pirell@pirell.cz Husova 690, Česká Třebová +420 465 586 024
pirell@pirell.cz

Broušení výhybkových součástí

Zanedbáním údržby součástí železničního svršku dochází k vytváření převalků a rozvoji vad v materiálu. Toto vede ke snižování životnosti součástí a zvyšování finanční náročnosti na opravy. Jsme držiteli osvědčení způsobilosti k broušení pojížděných součástí výhybek. Provádíme cyklické broušení výhybek dle pokynu generálního ředitele SŽDC, s.o. č. 10/2015 Cyklické broušení pojížděných součástí výhybek a výhybkových konstrukcí, s účinností od 1.1.2016.

Doporučení a použitelná kapacita

Doporučení:

  • broušením lze předcházet vzniku vad u nově vkládaných i provozovaných součástí výhybek a kolejnic
  • včasnou diagnostikou a broušením lze výrazně prodloužit životnost pojížděných součástí výhybek a kolejnic

Použitelná kapacita:

  • 5 brousících čet

Strojní broušení kolejí a výhybek

Dalším krokem v rozvoji naší společnosti je spojení se skupinou Rail Maintenance Group AG v oblasti strojního broušení.

Více informací >

Broušení výhybkových součástí

Zanedbáním údržby součástí železničního svršku dochází k vytváření převalků a rozvoji vad v materiálu.

Více informací >

Broušení kolejnic

Základním problémem ve vztahu kolo - kolejnice je vytváření převalků a vady headcheck na kolejnicích a výhybkových součástech.

Více informací >

Měření digitálním profiloměrem

Pro měření profilu kolejnic a výhybkových součástí, jsme vybaveni digitálním profiloměrem Nextsense CALIPRI.

Více informací >