+420 465 586 024 pirell@pirell.cz Husova 690, Česká Třebová +420 465 586 024
pirell@pirell.cz

Měření digitálním profiloměrem

Pro měření profilu kolejnic a výhybkových součástí, jsme vybaveni digitálním profiloměrem Nextsense CALIPRI.

Digitální profiloměr je nutný

Digitální profiloměr je nutný pro přejímku broušení ve výhybkách zařazených do 1. a 2. cyklu broušení a v ostatních výhybkách pojížděných rychlostí 120 km/h a vyšší. Sejmuté příčné řezy/profily, broušených součástí výhybek před a po provedeném broušení, jsou předány SŽDC, s.o.

Strojní broušení kolejí a výhybek

Dalším krokem v rozvoji naší společnosti je spojení se skupinou Rail Maintenance Group AG v oblasti strojního broušení.

Více informací >

Broušení výhybkových součástí

Zanedbáním údržby součástí železničního svršku dochází k vytváření převalků a rozvoji vad v materiálu.

Více informací >

Broušení kolejnic

Základním problémem ve vztahu kolo - kolejnice je vytváření převalků a vady headcheck na kolejnicích a výhybkových součástech.

Více informací >

Měření digitálním profiloměrem

Pro měření profilu kolejnic a výhybkových součástí, jsme vybaveni digitálním profiloměrem Nextsense CALIPRI.

Více informací >