+420 465 586 024 pirell@pirell.cz Husova 690, Česká Třebová +420 465 586 024
pirell@pirell.cz

Bezstyková kolej - zřizování, údržba a diagnostika

Ve stykovaných kolejích dochází vlivem teplot ke změně velikosti stykové spáry, což způsobuje dynamické rázy od projíždějících železničních dvojkolí. Tyto rázy způsobují v krátkém časovém úseku značné a v delším časovém období nepřijatelné závady v geometrii koleje. Pro zajištění plynulosti jízdy je nutné, aby pojížděná hrana kolejnice byla co nejméně přerušovaná. Z důvodu zvyšování požadavků na komfort, bezpečnost jízdy a snížení nákladů na údržbu kolejí se kolejnice svařují do „nekonečných” pásů a tím vytvářejí bezstykovou kolej. Maximální kvality práce dosahujeme také díky nejmodernější technologií svařování kolejnic robotizovanou svářecí hlavou (metodou stykového odtavovacího svařování kolejnic).

Špickové vybavení, zkušenost a kvalita

Používání špičkového vybavení, zkušenost zaměstnanců, kvalita prací a zpracování dat při zřizování BK udělalo z naší firmy významného dodavatele prací při zhotovení, rekonstrukcích a opravách BK. Mezi naše největší zákazníky patří firmy Subterra a.s., GJW Praha spol. s r.o., Skanska a.s., Chládek a Tinťera Pardubice a.s., OHL ŽS a.s., Strabag Rail a.s. a další.

Nabízíme tyto práce:

 • poradenství při zřizování BK v problematických oblastech (tunely, mosty, PJD, ...)
 • zjištění stávajícího stavu a vytvoření návrhu zřízení nové bezstykové koleje
 • demontáž kolejí a výhybek
 • montáž a pokládka nových součástí železničního svršku
 • svaření kolejnic montážními sváry
 • montáž zařízení proti putování kolejnic
 • zřízení dovolené upínací teploty bezstykové koleje s použitím kluzných stoliček
 • dosažení dovolené upínací teploty s použitím napínacího zařízení
 • dosažení dovolené upínací teploty s použitím zařízení pro ohřev kolejnic
 • provedení závěrných svárů
 • zřízení BK s kontinuálním záznamem utahovacích momentů v jednotlivých uzlech upevnění
 • zhotovení kompletní dokumentace bezstykové koleje
 • údržbové práce (dotažení a výměna upevňovadel, ...)
 • prostorové zajištění BK

Opravy výhybek a kolejí

Již od roku 2003 provádíme kompletní dodávky staveb na železničním svršku.

Více informací >

Bezstyková kolej - zřizování, údržba a diagnostika

Ve stykovaných kolejích dochází vlivem teplot ke změně velikosti stykové spáry, což způsobuje dynamické rázy od projíždějících železničních dvojkolí.

Více informací >

Regenerace a pokládka výhybek

Naše firma vznikla v roce 1993 se zaměřením na navařování a regeneraci výhybkových součástí.

Více informací >

Drobná údržba železničního svršku

Nabízíme vám zpracování komplexního posouzení technického stavu vlečky, výhybek nebo koleje či kolejiště.

Více informací >