+420 465 586 024 pirell@pirell.cz Husova 690, Česká Třebová +420 465 586 024
pirell@pirell.cz

Drobná údržba železničního svršku

Nabízíme vám zpracování komplexního posouzení technického stavu vlečky, výhybek nebo koleje či kolejiště. Součástí posouzení je zhodnocení závažnosti vad, stanovení priorit pro opravy a také cenová nabídka včetně předpokládané časové náročnosti plánovaných prací.

Nejčastěji prováděné práce

Mezi nejčastější práce, které jsme v uplynulém období prováděli patří:

  • výměna a podbíjení pražců motorovými podbíječkami
  • výměna LIS, kolejnic a kolejnicových vložek
  • výměna a protáčení upevňovadel
  • údržbové práce na výhybkách
  • demontáž a montáž přejezdů, nástupišť a kolejí
  • odstraňování křoví a náletových dřevin, úklid sněhu a ledu

Použitelná kapacita:

  • 7 čet s plným vybavením pro údržbu železničního svršku
  • operativnost nasazení 24 - 48 hod

Opravy výhybek a kolejí

Již od roku 2003 provádíme kompletní dodávky staveb na železničním svršku.

Více informací >

Bezstyková kolej - zřizování, údržba a diagnostika

Ve stykovaných kolejích dochází vlivem teplot ke změně velikosti stykové spáry, což způsobuje dynamické rázy od projíždějících železničních dvojkolí.

Více informací >

Regenerace a pokládka výhybek

Naše firma vznikla v roce 1993 se zaměřením na navařování a regeneraci výhybkových součástí.

Více informací >

Drobná údržba železničního svršku

Nabízíme vám zpracování komplexního posouzení technického stavu vlečky, výhybek nebo koleje či kolejiště.

Více informací >