+420 465 586 024 pirell@pirell.cz Husova 690, Česká Třebová +420 465 586 024
pirell@pirell.cz

Opravy výhybek a kolejí

Již od roku 2003 provádíme kompletní dodávky staveb na železničním svršku. Při těchto stavbách využíváme rozsáhlých zkušeností získaných při realizaci specializovaných prací (regenerace součástí železničního svršku, svařování kolejnic, zřizování BK atp.), které jsou uvedeny na webových stránkách.

Dodáváme veškeré práce

Jsme schopni dodávat veškeré práce na železničním svršku včetně generálních oprav (snesení kolejí a výhybek, odtěžení kolejového lože, úprava a hutnění pláně, pokládka nového nebo regenerovaného svršku včetně svaření a zřízení BK).

Opravy výhybek a kolejí

Již od roku 2003 provádíme kompletní dodávky staveb na železničním svršku.

Více informací >

Bezstyková kolej - zřizování, údržba a diagnostika

Ve stykovaných kolejích dochází vlivem teplot ke změně velikosti stykové spáry, což způsobuje dynamické rázy od projíždějících železničních dvojkolí.

Více informací >

Regenerace a pokládka výhybek

Naše firma vznikla v roce 1993 se zaměřením na navařování a regeneraci výhybkových součástí.

Více informací >

Drobná údržba železničního svršku

Nabízíme vám zpracování komplexního posouzení technického stavu vlečky, výhybek nebo koleje či kolejiště.

Více informací >